Privātuma politika
Ar šo SIA ARCO REAL ESTATE apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs iesniedzat, tiek ievākti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Savienības personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Datu apstrādes mērķis ir informēt Jūs par aktualitātēm Salaspils jaunajā projektā "Rīgas Vārti".

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiks apstrādāti un uzglabāti uz laiku, kas atbilst šeit norādītajam nolūkam, tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.

Ievāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas ir nepieciešams datu apstrādei šeit norādītajam mērķim, vai gadījumā, ja šādu pienākumu uzliek spēkā esošie normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī pieprasīt Jūsu datu aktualizāciju, informāciju par Jūsu personas datu izmantošanu, kā arī pieprasīt Jūsu datu dzēšanu.

Savu piekrišanu Jūs varat atsaukt jebkurā laikā. Ja atsauksiet savu piekrišanu, mēs turpmāk vairs nesazināsimies ar Jums nolūkā informēt par aktualitātēm Salaspils jaunajā projektā "Rīgas Vārti".

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: SIA ARCO REAL ESTATE, reģ. Nr. 40003323328, Blaumaņa iela 5a-1, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67365555, +371 28379333; e-pasta adrese: riga@arcoreal.lv.
Kontakti
Guna Jaško
Guna Jasko
Pārdošanas projektu vadītāja
Elizabete Pomaskova
Elizabete Pomaskova
Pārdošanas projektu vadītāja